NÁŠ KLUB

Z histórie

Prvá písomná zmienka o vzniku oddielu turistiky je z roku 1962. Rozpadom Červenej Hviezdy Strážske (zasadnutím výboru zo dňa 20.7.1962) vzniká nová Telovýchovna jednota s oddielmi futbalu, volejbalu a turistiky. Medzi zakladajúcich členov patrili Mikuláš Čollák, Pavol Gaško, Zdeno Šteliar, členská základňa sa pohybovala okolo 30 členov. Rozmach oddielu nastal v 80 rokoch keď do oddielu prišla generácia Miroslava Maguru - Goč Igor, Chromčíková Božena, Kormanik Jozef a členská základňa sa postupne rozširovala na dnešných 120 členov. Za pomoc a poskytnutie materiálov patrí poďakovanie novinám Naše Chemko, Ing. Čollákovi, Ing. Šteliarovi a za pomoc pri vytvorení web. stránky PhDr. Jurajovi Šamudovskému. Kroniku v písomnej či elektronickej podobe viedol Jozef Kormanik. Od roku 2012 pokračuje v elektronickej kronike náš externý pracovník.

Foto vo fotogalérii  -  predchádzajúce roky v kronike

                      

Zo súčasnosti                                                                               za  rok 2020

11.01.2020  Sninský kameň - 45. ročník zimného výstupu

    Je tu začiatok nového roka a s ním aj nové plánované podujatia. Ako prvá úvodná akcia bol zimný výstup na Sninský kameň, tohto roku už jubilejný 45. ročník. Tejto obľúbenej akcie sa zúčastnilo 17 našich členov, no pri nástupe na žlto značený turistický chodník v obci Zemplínske Hámre sa k nám pridali aj kolegovia z 1. michalovského klubu a zopár známych, takže sme vyrážali ako početná skupina. Od rána nás sprevádzala hmla a my sme len dúfali, že sa v krátkom čase rozplynie. No nestalo sa tak. S pribúdajúcou nadmorskou výškou boli stromy a kry stále viac a viac  obalené inovaťou a snehom a tak sme sa tešili a užívali si túto bielu rozprávkovú krajinu. V sedle Tri tably sme si urobili krátku oddychovú prestávku a za 30 minút sme už mohli obdivovať skalné andenzitové útvary Malého Sninského kameňa nachádzajúceho sa vo výške 1006 m.n.m. a Veľkého Sninského kameňa vo výške 998 m.n.m. Na plošine Malého kameňa sme sa zapísali do vrcholovej knihy, na Veľkom kameni zase nechýbalo spoločné foto pri kovovom kríži, no žiaľ, výhľady sme si neužili. Naspäť sme si zvolili strmšiu zelenú trasu až do obce, kde sme si počkali na autobusový spoj. Aj keď z vrcholových plošín nebolo nič vidieť, nikto neľutoval tejto túry, veď takúto krásnu zimnú scenériu v našich končinách nevidíme často a Sninský kameň nás ešte ani raz nesklamal, zakaždým nám ukáže inú bielu tvár.

 

Všetky predchádzajúce ročníky sú spracované v kronike .

kststrazske@gmail.com

Edited by FBY

Kontakt

Klub slovenských turistov Chemko Strážske Obchodná 439
07222 Strážske
kst@szm.sk